E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
2019 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU SONUÇ BÖLÜMÜ
  Geri

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Komisyonumuz 2019 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerine ait bilgi ve belgelerin incelemesini tamamlamıştır.

Bu incelemede denetim teknikleri olarak; Belediye  teşkilat şemasında yer alan birim müdürlüklerinin bilgisine başvurma, gözlem, soru sorma, fiziki inceleme, kayıt sisteminin gözden geçirilmesi ve hesaplar arası ilişki kurma yöntemleri kullanılmıştır.

Sonuç;

5393 sayılı belediye kanununun 25. Maddesi gereğince belediye meclisince oluşturulan komisyonumuzca hazırlanan iş bu raporda, belediye kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanıldığı tespit edilmiş, stratejik plan ve programlara uygunluğu gözlemlenmiştir.

Komisyonumuzca tanzim edilerek imzalanan 44 sayfadan  oluşan 2019 yılı Denetim Komisyonu Raporu’nun dosya halinde Meclis Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir


Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Sosyal Yardım Formu
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
360 Afyon
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2022 Bilgi İşlem Merkezi