E-Belediye
 
Kent Rehberi
 
Cenaze Duyuruları
1
İHALELERİMİZ
  Geri
11 ADET DÜKKAN (KOKOREÇÇİLER) KİRALAMA İHALESİ

İhale Bilgileri
İhale Konusu 11 ADET DÜKKAN (KOKOREÇÇİLER) KİRALAMA İHALESİ
Kayıt No
İlgili Müdürlük/Birim Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İhale Türü Muhtelif Kiralama
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

01-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahallesi / Mevkisi, ada, parsel, cinsi / vasfı, bağımsız bölüm nosu, alanı, K.D.V. hariç yıllık muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan gayrimenkuller sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir.

Kiralama ihalesi Afyonkarahisar Belediyesinde, 08/09/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık teklif (açık artırma) usulü ile 08/12/2021 tarihinde saat 14:00da Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda aşağıdaki sıralar takip edilerek yapılacaktır.

 

S.

NO

 

MAHALLESİ VEYA

MEVKİSİ

 

ADA

PARSEL

CİNSİ /

VASFI

BAĞIMSIZ

BÖLÜM

NO

ALANI-

YILLIK MUHAMMEN

BEDELİ (?)

GEÇİCİ

İHALE

TEMİNATI (?)

1

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

1

Dükkân

4/A

14,62-

12.000,00

1.080,00-

2

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

1

Dükkan

4/E

14,62-

12.000,00

1.080,00-

3

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

1

Dükkan

4/F

14,62-

12.000,00

1.080,00-

4

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

1

Dükkan

4/G

14,62-

12.000,00

1.080,00-

5

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

1

Dükkan

4/H

14,62-

12.000,00

1.080,00-

6

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

1

Dükkan

4/R

14,62-

12.000,00

1.080,00-

7

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

1

Dükkan

4/S

14,62-

12.000,00

1.080,00-

8

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

1

Dükkan

4/T

14,62-

12.000,00

1.080,00-

9

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

1

Dükkan

4/U

14,62-

12.000,00

1.080,00-

10

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

1

Dükkan

4/V

14,62-

12.000,00

1.080,00-

11

Afyonkarahisar Merkez Yenice Mah.

498

1

Dükkan

4/Y

14,62-

12.000,00

1.080,00-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-) Kiralama İhalesine Katılacak Olanlar;

 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

 

01-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

03-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

04-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

06-) Şartname Bedeli Makbuzu ( ?100,00-)

07-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

08-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

 

01-) Dilekçe, (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-) Ticaret Sicil Belgesi

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

06-) Şartname Bedeli Makbuzu( ?100,00-)

07-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

08-) Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup, borcu olmadığını ibraz edeceklerdir.

 

  • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  • Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

           İLAN OLUNUR.

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 8.12.2021
İhale Saati 14:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
Evlendirme Evrakları
Başvuru Belgeleri
Kurumsal Kimlik - Logo
Beni Haberdar Et
Sosyal Yardım Formu
Su Abonelik İşlemleri
Toptancı Hal Fiyatları
360 Afyon
Kültürel Yayınlar
Bir Projem Var
Konuk Defteri
Bilgi Edinme
Sosyal Tesisler
Şehir Tiyatroları
Sık Sorulan Sorular
E-Araç
Başkan´a Mesaj
Web Mail
Telefon Rehberi
Site İçi Arama
Site Bilgi Haber İçerik Girişi : Basın Yayın Birimi.
K7 |
Rss |
Copyright © 2022 Bilgi İşlem Merkezi