Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Geri

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2464 sayılı Belediye  Gelirler Kanunu  ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 04/05/2005 tarih ve 130 sayılı Afyonkarahisar Belediyesi Atıksu Alt Yapı Tesisleri Yönetmeliği,  25730 Sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği  ile; Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde kalan yerlere  yeterli ve sürekli içme ve kullanma suyu temin edip, şehir şebekesinden halkın kullanımına sunarak, su abonelik işlemlerinin yapılmasını sağlamak, evsel  nitelikli atıksuların  toplanarak nihai bertarafının sağlandığı tesise deşarj edilmesi ile yağmur atıksuları ve tesislerinin yapılarak alıcı su ortamlarına deşarjın sağlanması.

Kendi hizmet alanı içine giren işlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını hazırlamak, şehir içme suyu ihtiyacını belirleyerek, içme ve kullanma suyunun temin edilmesi, içme suyu ve kanalizasyon tesislerine ait projelerin hazırlanması ve yeni şebeke projelerinin çizilmesi veya çizdirilmesi, yeni su şebekesi döşenmesi ve şebekeye su verilerek su dağıtımının yapılması, içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakım onarımlarının yapılarak devamlı faal bulundurulması, şehir içme ve kullanma  suyunun dezenfektesinin yapılması,  Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin tamir bakım ve temizliğinin yapılması devamlı çalışırlılığının sağlanması, Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğine  göre gerekli miktarda klorlamanın yapılması ve bakiye klor ölçümü yapılarak devamlılığının sağlanması, İçme suyunun şehrin belirlenen noktalarından  İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışarak bakteriyolojik ve klor miktarı analizlerinin alınarak  sürekli kontrol edilmesi, döşenmiş olan su hattından kullanım yerlerine uygun olarak su bağlatan vatandaşlarımızın abone kayıt işlemlerini yapmak, abonelerin su tüketim miktarlarını tespit ederek tahakkuk ihbarnamelerinin düzenlenerek vatandaşa tebliğini sağlamak, abonesiz su kullanımının önüne geçmek için gerekli tespitleri yaparak  vatandaşları abone olmaya teşvik etmek.

Bunların yanı sıra; Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludur.

 


Kayıt Okuma Bilgileri
Okuma Sayısı 18479

 
İLİŞKİLİ ALBÜM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Slayt Gösterini Başlat >>
 
DİĞER BAŞLIKLAR
Bilgi İşlem Birimi
İşletme Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İç Denetim Birimi
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İmar Şehircilik Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü

Afyon Kalesi

Afyonkarahisar Belediyesi Facebook'ta
Yönetim Afyonkarahisar Belediyesi Bilgi İşlem | K7